Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/315
Назва: Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством
Інші назви: Accounting in the aspect of strategic management an industrial enterprise
Бухгалтерский учет в аспекте стратегического управления промышленным предприятием
Автори: Шайкан, Андрій Валерійович
Ключові слова: бухгалтерський облік, підприємство, збалансована система показників, стратегічне управління, інформаційна система управління
бухгалтерский учет, предприятие, сбалансированная система показателей, стратегическое управление, информационная система управления
accounting, enterprise, the balanced system of indicators, strategic management, management information
Дата публікації: 2009
Видавництво: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Шайкан А. В. Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А. В. Шайкан; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2009. – 35 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертації проведено комплексне дослідження питань бухгалтерського обліку в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством. Розглянуто історичні етапи розвитку облікової науки відповідно до розвитку економіки. Досліджено методологічні основи, методичні та організаційні питання бухгалтерського обліку в умовах стратегічного управління промисловим підприємством. Запропоновано авторське бачення побудови бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві з метою стратегічного управління на базі збалансованої системи показників (The Balanced Scorecard, BSC) із застосуванням технологій АВС– облік витрат за видами діяльності (Activity-based costing), ФВА – функціонально-вартісний аналіз, EVA(ТМ) – економічна додана вартість (Economic Value Added). Окремого розгляду дістало питання побудови системи бухгалтерського обліку в умовах використання таких управлінських технологій, як «Ланцюг цінності» та «Життєвий цикл продукту». Відповідну увагу приділено дослідженню питання інформаційних потреб бухгалтерського обліку з метою прийняття стратегічних управлінських рішень
Опис: Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження змісту облікового процесу в системі стратегічного управління промисловим підприємством і розробка теоретичних, методологічних та організаційних засад побудови адекватних методик бухгалтерського обліку. Відповідно до поставленої мети у дисертації визначено й вирішено такі завдання: - вивчити й дослідити умови становлення та етапи історичного розвитку управлінського обліку; - опрацювати та узагальнити світовий досвід вирішення теоретичних і практичних питань методології, методики й організації бухгалтерського обліку для формування інформаційної бази стратегічного управління підприємством; - виявити вплив видів економічної діяльності підприємств на складові бухгалтерського обліку; визначити структурну побудову бухгалтерського обліку в межах господарського обліку; - з урахуванням взаємозв’язків стратегічного і тактичного управління визначити роль, місце і завдання бухгалтерського обліку в системі стратегічного управління промисловим підприємством; - довести неправомірність використання у межах чинної системи бухгалтерського обліку поняття «стратегічний облік»; - скласти перелік завдань для активізації функцій обліково-фінансового підрозділу промислового підприємства, з метою формування базових елементів корпоративної інформаційної системи управління; - адаптувати сучасні інструменти менеджменту (методи ВSC, ABC, EVA(ТМ) та ФВА) до використання в системі бухгалтерського обліку промислових підприємств з метою їх стратегічного управління; - виокремити складові загального процесу підвищення ефективності управління на основі поєднання технологій бухгалтерського обліку і стратегічного менеджменту і обґрунтувати напрями їх вдосконалення; - запропонувати збалансовану систему показників для інформаційного забезпечення стратегічного при визначенні впливу кризових явищ фінансового характеру на діяльність промислових підприємств; - розвинути концепцію відповідальності за достовірність інформації на основі принципів місця її виникнення та визначити основні механізми й інструменти врахування в системі бухгалтерського обліку інформаційних потоків в процесі стратегічного управління підприємством; - запропонувати і обґрунтувати комплекс вимог до вихідної інформації системи бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління промисловим підприємством. Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку і стратегічного управління промисловим підприємством. Предметом дослідження є теорія, методологія, організація бухгалтерського обліку в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством. Методи дослідження. Теоретичною основою цього дослідження є низка загальнонаукових методів, що базуються на діалектичному методі пізнання та об’єктивних законах економіки. Зокрема, в процесі розв’язання поставлених завдань дослідження використовувались: системний і комплексний підходи, індукція, дедукція (для визначення змісту бухгалтерського обліку з метою стратегічного управління промисловим підприємством), методи логічного та історичного (при дослідженні еволюції бухгалтерського обліку і формуванні сучасних напрямків його вдосконалення), експертних оцінок і кількісного аналізу (при визначенні перспективних напрямків розвитку облікової науки та практики, а також факторів, що впливають на даний процес), моделювання (при дослідженні поведінки і змісту системи бухгалтерського обліку підприємства як елемента ланцюга цінності і принципової схеми поєднання сучасних стратегічних технологій обліку і управління на базі збалансованої системи показників). Методика дослідження базується на комплексі різних наукових і практичних знань у галузях: обліку, фінансів, маркетингу, менеджменту, кібернетики, інформатики. Системний підхід до наукового пізнання забезпечив вивчення явищ і процесів у контексті причинно-наслідкових зв’язків і теоретичне узагальнення виявлених закономірностей та тенденцій. Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, методології та організації бухгалтерського обліку, аналізу, управління, фінансів, матеріали періодичних видань і науково-практичних конференцій, результати анкетування членів Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (УАСБА)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://orcid.org/0000-0002-4088-6518
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/315
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Shaikan_DSc.pdf.pdf913.82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.