Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/291
Назва: Управління оборотними активами підприємств
Інші назви: Управление оборотными активами предприятий
Managing working assets of enterprises
Автори: Ізмайлова, Наталія Вадимівна
Ключові слова: оборотні активи, структура оборотних активів, дебіторська заборгованість, ефективність використання оборотних активів, управління, планування, гірничо-металургійний комплекс
оборотные активы, структура оборотных активов, дебиторская задолженность, эффективность использования оборотных активов, управление, планирование, горно-металлургический комплекс
working assets, structure of working assets, debit indebtedness, working asset use efficiency, managing, planning, mining and smelting enterprise
Дата публікації: 2009
Видавництво: ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Бібліографічний опис: Ізмайлова Н. В. Управління оборотними активами підприємств: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / Н. В. Ізмайлова; ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. - Київ, 2009. – 27 с.
Короткий огляд (реферат): В дисертаційній роботі досліджено еволюцію поглядів науковців на визначення поняття „оборотні активи”. Класифіковано зовнішні і внутрішні чинники впливу на оборотні активи підприємств та оцінено силу їх впливу. Проведено аналіз моделей управління оборотними активами підприємств в цілому та їх складовими. Охарактеризовано тенденції формування оборотних активів на підприємствах України, досліджено особливості функціонування, підприємств гірничо-металургійного комплексу. Проаналізовано особливості формування та ефективність використання оборотних активів і детально оцінено стан дебіторської та кредиторської заборгованості. Здійснено оцінку ефективності використання оборотних активів підприємств гірничо-металургійного комплексу. Запропоновано методичні підходи щодо розробки виробничого бюджету для гірничо-металургійних підприємств та контролю за забезпеченням грошовими коштами. Розроблено рекомендації щодо застосування методів математичного моделювання для забезпечення управління дебіторською заборгованістю та показано результати апробації цих моделей
Опис: Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження - на основі наукового узагальнення теоретичних засад управління оборотними активами, дослідження їх стану на підприємствах України (за видами економічної діяльності), а також на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, узагальнити теоретико-методичні підходи і розробити практичні рекомендації щодо удосконалення управління оборотними активами підприємств. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено комплекс теоретичних, науково-методичних і практичних задач: - уточнено сутність та специфічні риси оборотних активів підприємств на основі аналізу точок зору науковців; - досліджено зовнішні і внутрішні чинники впливу на оборотні активи підприємств та оцінено ступень їх впливу на окремі складові оборотних активів; - вивчено моделі управління оборотними активами підприємств в цілому та їх складовими, поглиблено їх характеристики, умови застосування; - визначено тенденції в формуванні та ефективність використання оборотних активів на підприємствах України за видами економічної діяльності; - досліджено особливості діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу та їх вплив на оборотні активи; - проаналізовано стан оборотних активів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу і особливо їх дебіторську заборгованість; - запропоновано нові методичні підходи щодо розробки бюджету оборотних активів та контролю за забезпеченням грошовими коштами гірничо-металургійних підприємств; - розроблено рекомендації щодо застосування методів математичного моделювання для забезпечення управління дебіторською заборгованістю за товари (роботи, послуги) та визначено результати апробації моделей. Об’єктом дослідження є процеси управління оборотними активами підприємств гірничо-металургійного комплексу. Предмет дослідження – грошові відносини, що виникають в процесі функціонування оборотних активів підприємства і управління ними. Методи дослідження. Дослідження ґрунтуються на використанні основних положень системного підходу, сучасної теорії фінансів, менеджменту, маркетингу, економіко-математичних і статистичних методів аналізу. В основу теоретичної частини дослідження покладено загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, аналогія, історизм). Методи аналізу та синтезу використовувались при обґрунтуванні сутності оборотних активів. Метод порівняльних характеристик використовувався при дослідженні трактування термінів „оборотний капітал”, „оборотні кошти”, „оборотні активи”. Метод анкетування - при збиранні інформації для визначення сили впливу чинників на складові оборотних активів. Метод порівняльного аналізу – при розгляді існуючих моделей управління оборотними активами та при визначенні доцільності їх використання в залежності від зміни сили впливу чинників на складові оборотних активів. В аналітичній частині роботи для визначення тенденцій формування і використання оборотних активів використовувались методи статистичного порівняння і групування. Метод логічного узагальнення застосовано для формулювання висновків. За допомогою економіко-математичного моделювання встановлена залежність між розміром і оборотністю дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (у тому числі простроченою) та втратами фінансового результату від операційної діяльності. Інформаційна база. Теоретичною і методологічною основою дослідження є сучасні досягнення економічної науки – праці вітчизняних і зарубіжних науковців; законодавчі і інші нормативні акти України; довідкова і методична література; періодичні публікації, монографії; автореферати дисертацій; інформація Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки; фінансова звітність підприємств гірничо-металургійного комплексу
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): orcid.org/0000-0002-9684-0279
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/291
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Izmaylova_PhD.pdf255.82 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.