Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/288
Назва: Джерела формування та ефективнiстъ використання iнвестиційних pecуpciв у залiзорудній промисловостi (на прикладi гiрничо-збагачувальних комбiнатів Криворiзького басейну)
Інші назви: The sources of formation and the effectiveness of usage of the investment resources in the iron-ore industry (taking of the mining and beneficiation complexes of the Kryvorizhsky basin as an example)
Источники формирования и эффективность использования инвестиционных ресурсов в железорудной промышленности (на примере горно-обогатительных комбинатов Криворожского бассейна)
Автори: Єгорова, Iрина Геннадіївна
Ключові слова: iнвестицiйнi ресурси, критерій, ефективнiсть, дисконтування, джерела інвестицій, залiзоруднi пiдприємства
инвестиционные ресурсы, критерий, эффективность, дисконтирование, источники инвестиций, железорудные предприятия
investment resources, criteria, effectiveness, discounting, investment sources, iron-ore enterprises
Дата публікації: 1999
Видавництво: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Бібліографічний опис: Єгорова I. Г. Джерела формування та ефективнiстъ використання iнвестиційних pecуpciв у залiзорудній промисловостi (на прикладi гiрничо-збагачувальних комбiнатів Криворiзького басейну): автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних наук за спецiальнiстю 08.07.01 – економіка промисловостi / І. Г. Єгорова; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - Київ, 1999. – 22 с.
Короткий огляд (реферат): Визначено ефективнi напрямки використання інвестиційних ресурсів у взаємозв'язку з їx фiнансовими джерелами. Створено алгоритм діагностики прийнятностi застосування та вибору для розрахунків статичних i динамiчних показників ефективностi iнвестицій. Запропонованi критерiї прирiстних грошових потокiв від додаткових iнвестицiй для порiвняння вapiaнтів з рiзними обсягами iнвестування. Розроблено методику визначення доцiльностi використання в iнвестицiйних цiлях позикових i залучених коштів, а також оцiнки величини економії (перевитрати) фiнансових ресурсів пiдприємства-позичальника при сплаті процентiв за кредит в інфляційному середовищі. Здійснено обгрунтування реального iнвестицiйного проекту, який реалізується на ВАТ «Південний ГЗК»
Опис: Метою дисертаційної роботи є розробка за умов перехідного господарювання науково-методичних i практичних пiдходiв до вибору найкращого з конкуруючих проектів вiдтворення основних фондів залiзорудних пiдприємств, визначення кiлькiсного взаємозв'язку мiж механiзмом фiнансування i оцiнкою рівня ефективностi iнвестицiй. Відповідно до зазначеної мети в дисертації були поставленi такі задачi: - узагальнити методологічні підходи, які характеризують різні аспекти вибору найкращого інвестиційного варіанта вкладання коштів у розвиток гірничо-збагачувального підприємства; - здійснити пофакторний аналіз тенденцій розвитку інвестиційної діяльності на підприємствах залізорудної промисловості; - встановити функціональну залежність між нормативним коефіцієнтом ефективності інвестицій та нормою дисконту, виявивши вплив різних способів амортизації і строків служби основних фондів; - уточнити межу доцільності застосування статичних і традиційних динамічних показників ефективності інвестицій; - обґрунтувати метод порівняння альтернативних проектів з різними обсягами інвестицій на базі прирістного способу аналізу їхньої ефективності; - розробити багатокритеріальну модель оцінки та порівняння варіантів інвестицій за рівнем їхньої ефективності; - розробити метод оцінки доцільних обсягів спрямування в інвестиційний процес позикових коштів і акціонерного капіталу; - обґрунтувати методичні засади визначення величини фінансового результату господарювання підприємства за умов інфляційного очікування. Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є методичні проблеми обґрунтування джерел фінансового забезпечення і вибору найбільш ефективних проектів інвестування в розвиток комплексної системи залізорудного виробництва. Об’єктом дослідження виступають діючі гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК) Криворізького залізорудного басейну. Методологія і методика дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вчених з питань теорії і методики оцінки ефективності залучення та витрачання інвестиційних ресурсів у промисловому виробництві, досягнення вітчизняної та закордонної наукової думки з проблем економічного обґрунтування вибору інвестиційних рішень за умов переходу до ринкових відносин. При вирішенні поставлених задач застосовані такі методи: системного аналізу, техніко-економічних і варіантних розрахунків, порівняння, нормативно-аналітичний, графічний, економіко-статистичний. Інформаційну базу дисертації склали законодавчі, нормативні та інструктивні документи, що регламентують порядок залучення підприємствами коштів та інвестиційну діяльність, міжнародні кон’юнктурні огляди, дані державної статистики, матеріали періодичної преси, баланси і звіти залізорудних комбінатів Криворізького басейну, які послугували основою для розрахунків аналітичних таблиць і моделей
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://orcid.org/0000-0002-7800-2810
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/288
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Yegorova_PhD_aref.pdf1.92 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.