Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/286
Назва: Дослідження народної прози Нижньої Наддніпрянщини. Історичний аспект
Інші назви: Research of folk prose Nizhni Naddnieprovie. Historical aspect
Исспедование народной прозы Нижнего Приднепровья. Исторический аспект
Автори: Гончаренко, Олена Миколаївна
Ключові слова: народна проза, Нижнє Надднiпров'я, творчiсть, розвиток, самобутнiй, регiональний
народная проза, Нижнее Приднепровье, творчество, развитие, самобытный, региональный
folk prose, Nizhni Naddnieprovie, creation, development, original, regional
Дата публікації: 1997
Видавництво: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Бібліографічний опис: Гончаренко О. М. Дослідження народної прози Нижньої Наддніпрянщини. Історичний аспект: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07. – фольклористика / О. М. Гончаренко; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - Київ, 1997. – 22 с.
Короткий огляд (реферат): У роботі в історико-регіональному аспекті освітлюється ідейно-художня своєрідність народної прози Нижньої Наддніпрянщини, жанрова класифікація, аналізується історія збирання і публікації. Особливу увагу приділяється сучасному розвитку народної прози у промисловому регіоні, а також динаміці її жанрів в системі сучасної культури. Матеріали дисертації використані у викладанні вузівського курсу усної народнопоетичної творчості
Опис: Мета дослiдження полягає у систематизацiї народної прози Нижньої Надднiпрянщини, виявленнi самобутнiх ідейно-тематичних, художнiх особливостей, що обумовленi етнiчним складом населення регiону, а також в осмисленнi контексту вiтчизняного народознавства з початку XIX ст. i до кiнця ХХ ст. Досягнення мети забезпечується докладним науковим висвiтленням низки окремих завдань: - осмисленням ролi Катеринославського осередку фольклористiв з вивчення й дослiдження козацького краю; - систематизацiєю зiбраного прозового матерiалу Нижньої Надднiпрянщини в перiод становлення українськоi фольклористики; - цiлiсним жанрово-тематичним дослiдженням своєрiдностi народної прози регiону; - комплексним висвiтленням археологiчних, iсторичних, фольклорних вiдомостей про Нижнє Надднiпров'я та етнiчний склад його населення. Джерельною базою дослідження стали опубліковані і архівні матеріали народної прози, їх журнальні та газетні варіанти, здійснені українськими фольклористами на території Нижньої Надднiпрянщини впродовж ХІХ-ХХ ст., рукописні прозові матеріали з ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї iм. М. Т. Рильського НАН України, Наукової бiблiотеки Київського нацiонaльного унiверситу ім. Т. Г. Шевченка, Днiпропетровської обласної нaукoвoї бiблiотеки, Наукової бібліотеки Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького, музею «Літературне Криворіжжя» Криворізького педінституту. Теоретико-методологiчною основою дослiдження є iсторико-культурний принцип iз застосуванням елементів системного, описового, порiвняльно-iсторичного, історико-географiчного методiв, якi дають можливiсть глибше пізнати суть дослiджуваної теми, а саме: простежити мiсцевi трансформації мотивiв, образiв; виявити фольклористичнi регiональні, традиції; визначити особливостi фольклорного процесу Нижньої Надднiпрянщини. Теоретичною основою даних методів стали фольклористичнi працi, зокрема жанрової класифiкації народної прози С. М. Азбелєва, О. Ю. Брiциної, В. С. Гусева, В. Ф. Давидюка, Л. Ф. Дунаєвської, С. В. Мишанича, В. Я. Проппа, К. В. Чистова та iнших вчених
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://orcid.org/0000-0002-8577-6240
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/286
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Goncharenko_PhD_aref.pdf1.65 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.