Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/280
Назва: Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром
Інші назви: Methodological bases of surveying support of planning and record-keeping of mining in information control system of an ore quarry
Методологические основы маркшейдерского обеспечения планирования и учета добычи в информационной системе управления рудным карьером
Автори: Зеленський, Олександр Семенович
Ключові слова: цифрова модель родовища, цифрова модель кар'єру, облік видобутку, підрахунок запасів, гірська маса, вміст руди
цифровая модель месторождения, цифровая модель карьера, учет добычи, подсчет запасов, горная масса, содержание руды
digital model of a deposit, digital model of an opencast, record-keeping of mining, count of deposits, mined rock, ore content
Дата публікації: 2002
Видавництво: Національний гірничий університет
Бібліографічний опис: Зеленський О. С. Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05.15.01 – “Маркшейдерія” / О. С. Зеленський; Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ, 2002. – 31 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена розробці автоматизованої системи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку на рудних кар'єрах. На інформаційній базі цифрових моделей родовища і кар'єра розроблені такі основні задачі: підрахунок запасів з одночасним використанням даних всіх проведених свердловин; підрахунок об'ємів виїмки гірської маси, руди і розкриву з використанням інтерполяційних методів і електронних теодолітів; оконтурювання рудних тіл з використанням графічних пакетів; побудова оптимальних контурів за результатами вирішення задач планування. У ряді задач використані вперше розроблені методи. Результати роботи дозволяють підвищити ефективність планування та обліку видобутку руд та впроваджені на кар'єрах чорної і кольорової металургії
Опис: Мета роботи полягає в підвищенні ефективності планування гірничих робіт та обліку видобутку руд на основі удосконалення методів оперативного підрахунку запасів, оконтурювання рудних тіл по горизонтах кар'єру, маркшейдерського обліку видобутку руд, моделювання родовища і кар'єру. Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовані наступні основні задачі досліджень: − дослідження методів оперативного підрахунку запасів і на його основі вишукування більш ефективних; − удосконалення оцінки точності прогнозування вмісту показників у заданих контурах за даними вибухових свердловин вищележачого горизонту; − удосконалення оконтурювання рудних тіл по горизонтах кар'єру на основі даних експлуатаційної розвідки, а також розробка методів оконтурювання за даними випробування вибухових свердловин; − обґрунтування методики цифрового моделювання родовища і кар'єру з можливістю перетворення цифрових даних у векторно-слоєву графіку і навпаки; − розробка методу визначення об'ємів виїмки гірської маси у блоках довільної геометричної форми з поділом її на руду і розкрив, а також визначення якісних показників у руді і її сортах; − геометрична побудова оптимальних контурів за результатами вирішення задач планування гірничих робіт; − розробка методології побудови автоматизованої системи МЗ планування та обліку видобутку у рудному кар'єрі. Основна ідея роботи полягає у комплексному використанні структурних і автокореляційних функцій (при оцінці закономірностей мінливості показників), методів дистанційного зважування, цифрового моделювання родовищ і кар'єру для створення маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром. Об'єктом дослідження є система маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку на рудних кар'єрах, а також мінливість властивостей корисних копалин у просторі покладу. Предметом дослідження є прогнозування якісних показників, моделювання родовища і кар'єра, оперативний підрахунок запасів, облік видобутку руд. Основні наукові положення, що захищаються в дисертації: 1. Спільне використання даних випробування розвідницьких та вибухових свердловин заданого і вищележачого горизонту, а також застосування методів багатокутників з оцінкою їхньої геометрії щодо просторової мінливості показників і сіток з інтерполяцією у вузлах сіті способами дистанційного зважування у сполученні з автокореляційними функціями підвищує на 40-60% точність оперативного підрахунку запасів для рудних кар'єрів. 2. Метод багатокутників і інтерполяційний метод зворотних відстаней при оперативному підрахунку запасів дають однакові результати у внутрішній частині блоку, а незначне відхилення в периферійній частині залежить від кількості пар свердловин, багатокутники яких стикаються, і одна з них знаходиться поза контуром блоку, а також від різниці показників у цих свердловинах, що надає перевагу методу багатокутників у можливості оконтурювання руди і її сортів за даними випробування вибухових свердловин та наочній графічній інтерпретації, а інтерполяційному методу – у можливості виділення заданих об’ємів і металів усередині блоку. 3. Розподіл об’ємів виїмки гірської маси за числовими відмітками верхньої і нижньої брівок уступу на розкрив, руду і сорти руд забезпечується представленням вийнятого блоку сукупністю елементарних призм у вузлах інтерполяційної сіті по площі проекції блоку з визначенням в призмі її висоти за числовими відмітками, а вмісту – за даними випробування вибухових свердловин, що забезпечує облік видобутку руди об’ємом більше 500 тис. м3 з похибкою не більше 2%. 4. “Зворотній” підрахунок запасів для побудови контуру у межах заданої області за вхідними даними об'єму і вмістів досягається шляхом набору елементарних об'ємів з кінцевим вибором положення сторони, що змінюється, у зоні припустимих значень і дозволяє з похибкою до 5% побудову контурів за результатами оптимізації планування гірничих робіт з використанням лінійних економіко-математичних моделей
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://orcid.org/0000-0001-8780-587X
https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/280
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zelensky_DSc.pdf610.92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.