Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/266
Назва: Розвиток виробництва молока та ринку молочних продуктів в Карпатському регіоні України
Інші назви: The Development of Milk Production and Milk Production Market in the Karpathian Region
Развитие производства молока и рынка молочных продуктов в Карпатском регионе Украины
Автори: Васильчак, Світлана Василівна
Ключові слова: регіон, продовольчий ринок, ринок молока і молочної продукції, ефективність виробництва, молочне скотарство, регіональні особливості, економічні відносини, кооперація, інтеграція, державне регулювання, стратегія
регион, продовольственный рынок, рынок молока и молочной продукции, эффективность производства, молочное скотоводство, региональные особенности, экономические отношения, кооперация, интеграция, государственное регулирование, стратегия
region, food market, milk and milk production market, effectiveness of industry, dairy catlle, regional peculiarities, economic relations, co-operation, integration, state regulation, strategy
Дата публікації: 2007
Видавництво: Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН
Бібліографічний опис: Васильчак С. В. Розвиток виробництва молока та ринку молочних продуктів в Карпатському регіоні України: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / С. В. Васильчак; Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН. - Київ, 2007. – 40 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено розв’язанню теоретичних, методологічних і прикладних проблем підвищення ефективності виробництва молока та формування і функціонування ринку молочних продуктів у Карпатському регіоні, специфічні особливості якого формують певні підходи щодо вирішення цієї проблеми. В роботі проведено аналіз галузі молочного скотарства та особливостей функціонування ринку молока і молочної продукції в регіоні та державі в цілому, відмічено загальні закономірності та тенденції, їх узгодженість з ситуацією в країнах-членах Європейського Союзу та можливості адаптації вітчизняних реалій до вимог і преференцій Співтовариства щодо досліджуваної проблеми. Розглянуто основні засади концепції розвитку молочного скотарства з урахуванням існуючої ситуації в галузі, потреби її реструктуризації та адаптації до світових, зокрема європейських, тенденцій, особливі підходи щодо формування перспективних параметрів розвитку галузі, можливості та напрями регулювання ринку молока і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції
Опис: Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обгрунтування та розробка теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо збільшення обсягів та підвищення ефективності виробництва молока, розвитку його інтеграції з промисловими переробними підприємствами, вдосконалення формування та функціонування ринку молока і молочних продуктів з урахуванням особливостей Карпатського регіону. Виходячи з мети, завданнями дослідження є: - з’ясувати соціально-економічну сутність та особливості розвитку молочного скотарства в Карпатському регіоні; - вивчити розвиток форм власності у молочному скотарстві; - розробити методологічні підходи та обґрунтувати систему показників визначення ефективності виробництва молока; - виявити особливості формування й розвитку ринку молока і молочної продукції; - вивчити закономірності формування попиту та пропозиції на ринку молока і молочних продуктів; - обгрунтувати організаційно-економічну побудову взаємовідносин у технологічному ланцюзі “виробник – споживач молока і молочної продукції”; - визначити роль і здійснити організацію маркетингової діяльності на ринку молока і молочної продукції; - розробити основні принципи організації створення і функціонування виробничих молочних кооперативів; - розробити пропозиції щодо розвитку інтеграції виробничих молочних кооперативів і промислових переробних підприємств; - опрацювати стратегічні засади розвитку молочного скотарства з урахуванням Спільної сільськогосподарської політики ЄС та інтеграційних намірів України. Об’єктом дослідження були взаємовідносини суб’єктів кооперативних формувань, ринку молока і молочних продуктів (виробників усіх категорій, переробників, споживачів та посередників), які мають вплив на виробництво і формування ринку молока та молочних продуктів у межах Карпатського регіону. Предметом дослідження є теоретичні та методологічні положення процесу ефективного господарювання в молочному скотарстві, створення кооперативних молочних структур і формування ринку молока та молочних продуктів в умовах ринкової трансформації вітчизняної економіки. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є класичні положення ринкової економічної теорії, фундаментальні праці та розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань розвитку й ефективного функціонування ринку продовольства, діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення суспільних явищ і процесів, які відбуваються в ринковій економіці. Відповідно до завдань, поставлених у дисертаційній роботі, застосовувались наступні методи дослідження: для вивчення об’єкта дослідження та окремих його складових частин – методи статистичного спостереження, аналізу і синтезу, варіації; для порівняння показників у динаміці – методи порівняння, абсолютних і відносних величин, динамічних рядів; для наочного відображення показників розвитку та функціонування ринку молока і молочних продуктів –графічний і табличний методи; для визначення взаємозв’язків і взаємозалежностей – методи групування, кореляційно-регресивного аналізу, дисперсії тощо. Широке застосування в роботі знайшли такі методи як абстрагування, аналогії, розрахунково-конструктивний, монографічний. У сукупності дані методи становлять методологічну основу дослідження обраної теми
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.duet.edu.ua/jspui/handle/123456789/266
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Vasylchak_DCs.pdf835.66 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.